Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS
2019–2020 m. m. I pusmetis

Neformaliojo ugdymo programos (būrelio, studijos, klubo ir pan.) pavadinimas

Vadovas

Valandų skaičius

Savaitės diena, laikas

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1–4 klasės
Sporto būrelis „Sveikuoliukai“ I. Bartkuvienė 1     12.30–13.15    
Gamtamokslinis būrelis „Mažasis atradėjas“ Ž. Naujalienė 1       12.30–13.15  
Dailės  būrelis „Mažasis dailininkas“ A. Mažuolienė 1       13.25–14.10  
IKT „Smalsutis“ R. Petrauskienė 1   13.25–14.10      
5–8 klasės
Dailės būrelis „Akvarelė“ D. Galvanauskienė 2 14.20–15.55        
Muzikos būrelis „Muzikos garsai“ R. Atkočiūnienė 1   14.20–15.05      
Sporto būrelis „Sportiniai žaidimai“ V. Žičevičius 1   14.20–15.05      
9–10 klasės
Mokinių taryba D. Galvanauskienė 2       7.40–8.25 7.40–8.25
Sporto būrelis „Oranžinis kamuolys“ V. Žičevičius 1         13.20–14.10