Konsultacijų grafikas

KĖDAINIŲ R. MIEGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJŲ DALYKININKŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS (MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI)
2019–2020 m. m. I pusmetis
Eil. Nr. Mokytojo v. pavardė Dalykas Savaitės diena Laikas (val.) Vieta
1. Kristina Koreivienė Lietuvių k. ir literatūra Antradienis 14.10–14.55 Lietuvių k. kabinetas
2. Violeta Vainorienė Lietuvių k. ir literatūra Antradienis 11.10–11.35 Anglų k. kabinetas
3. Vida Batkevičienė Matematika Pirmadienis 7.50–8.30 Matematikos kabinetas
4. Inga Kacevičienė Anglų k. Ketvirtadienis, penktadienis 7.50–8.30 Anglų k. kabinetas
5. Vilija Žičevičienė Rusų k., geografija Antradienis 7.50–8.30 Rusų k. kabinetas
6. Irena Pusvaškienė Biologija, gamta ir žmogus Ketvirtadienis 7.50–8.30 Istorijos kabinetas
7. Irena Vaitkevičienė Istorija Pirmadienis 7.50–8.30 Istorijos kabinetas
8. Virginijus Čėsna Fizika Pirmadienis 14.10–14.55 Fizikos kabinetas
9. Rolandas Kriščiūnas Informacinės technologijos Ketvirtadienis 8.00–8.30 Informacinių technologijų kabinetas.
Nuotoliniu būdu Bet kuriuo laiku
10. Dalia Cechanavičienė Chemija

Pirmadienis,

trečiadienis

14.20–15.05 Rusų k. kabinetas
Kitas mokytojų konsultacijų laikas ir būdai.

Dėl konsultacijų gali susitarti ir tėvai, ir mokinys. Tėvams žodžiu, skambučiu, e-paštu kreipūsiems į dalyko mokytoją, ar mokiniui asmeniškai susitarus su mokytoju, konsultacijos gali būti vykdomos sutartu laiku. Konsultacijos skiriamos gabiems mokiniams, norintiems giliau nagrinėti mokomąją medžiagą, besidomintiems dalyku, siekiantiems veiksmingiau pasirengti tolimesnei akademinei ar profesinei karjerai. Konsultuojami ir dažnai sergantys mokiniai, norintys išsiaiškinti mokomąją medžiagą bei pastangas rodantys silpnai besimokantys, specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems reikalinga pagalba likviduoti susidariusias kurso spragas. Mokiniams, turintiems klausimų, konsultacijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.