Mokinių pasiekimai 2016-2017  m. m.

Prizinės vietos
 • 10 kl. mokinys N. Kuprys rajone biologijos olimpiadoje užėmė III vietą. Mokytoja I. Pusvaškienė.
 • Rajone kaimo vietovių mokyklų žaidynių tarpe užimta IV vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Mokytoja D. Mituzienė nacionaliniame V. Kudirkos dailyraščio konkurse ,,Rašom!“  užėmė III vietą.
Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, konferencijose, konkursuose
 • Du 6 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse ,,Olimpis 2016 –Rudens sesija“. Gauti 5 diplomai ir 1 padėka. Mokytojai: I. Kacevičienė, I. Pusvaškienė, V. Batkevičienė, R. Kriščiūnas, I. Vaitkevičienė.
 • Šeši 1, 3, 5 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2017“.
 • Keturi 10, 9, 6 klasių mokiniai dalyvavot IT konkurse ,,Bebras“. Mokytojas R. Kriščiūnas.
 • 9 kl. mokinė K. Zakarkaitė dalyvavo rajono mokinių dailės olimpiadoje. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • Du pradinių klasių mokiniai dalyvavo rajone pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse. Mokytojos R. Petrauskienė.
 • Trys 2, 3, 4 kl. mokiniai dalyvavo rajoniniame pradinių klasių konkurse ,,Rašau diktantą“. Mokytoja D. Mituzienė.
 • 10 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“. J. Ribakauskas buvo apdovanotas padėkos raštu. Mokytoja I. Vaitkevičienė.

Mokinių pasiekimai 2015-2016  m. m.

Prizinės vietos
 • Rajono kaimo pagrindinių mokyklų lengvosios atletikos varžybose – III komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Rajono kaimo vietovių mokyklų vaikinų 3x3 krepšinio varžybose – III komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Rajono kaimo pagrindinių mokyklų lengvosios atletikos kroso estafečių varžybose – I komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, konferencijose, konkursuose

 • Aštuoniolika 1-6, 8, 9 klasių mokinių dalyvavo edukaciniame konkurse ,,Olimpis 2015 –Rudens sesija“. Gautas 1 medalis, 23 diplomai ir 16 padėkų. Mokytojai: D. Mituzienė, L. Samulevičienė, G. Simokaitienė, K. Koreivienė, I. Kacevičienė, I. Pusvaškienė, V. Batkevičienė, R. Kriščiūnas.
 • Dvi 9 klasės mokinės (L. Konderauskaitė ir A. Kybaitė) dalyvavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete respublikinėje 9–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Laisvės kontūrai“  ir pateko į finalą. Mokytoja J. Šulcienė.
 • Dvi 6 klasės mokinės (L. Ivanauskaitė ir Dž. Dirsytė) dalyvavo Radviliškio r. Šeduvos gimnazijoje VI – oje tarpdalykinėje mokinių konferencijoje ,,Menas ir žmogaus dvasinis pasaulis“. Mokytojos J. Šulcienė ir D. Galvanauskienė.
 • Šeši 1, 3, 5 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2016“.
 • 6 klasės mokinė Dž. Dirsytė dalyvavo XIV pasaulio vaikų Haiku konkurse. Mokytoja K. Koreivienė.
 • N. Kuprys (3 kl.), K. Zakarkaitė ir L. Konderauskas (8 kl.) dalyvavo Kalbų kengūroje. N. Kuprys apdovanotas sidabriniu diplomu. Mokytoja L. Samulevičienė.
 • A. Kuperskytė (3 kl.) dalyvavo respublikiniame rašinio konkurse ,,Laiškas mamai“ ir tapo III vietos laimėtoja. Mokytoja R. Petrauskienė.
Dalyvavimas Kėdainių ŠPT organizuotose dalykinėse olimpiadose, konkursuose
 • N. Kuprys (3 kl.) ir T. Kemzūra (2 kl.) dalyvavo Kėdainių r. 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse ,,Rašau diktantą 2016“. Mokytojos L. Samulevičienė ir I. Bartkuvienė.
 • 5 klasės mokinė V. Bagušytė dalyvavo Kėdainių ŠPT organizuotame 1-10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, talentų konkurse ,,Aš galiu“. Mokytoja R. Petrauskienė.
 • L. Ivanauskaitė (6 kl.) dalyvavo meninio skaitymo konkurse rajone. Mokytoja K. Koreivienė.
Dalyvavimas kituose renginiuose
 • L. Ivanauskaitė ( 6 kl.) dalyvavo užsienio kalbų šventėje ,,Europietiškos dainos fiesta 2016“. Mokytoja R. Atkočiūnienė.
 • Keturi 6 klasės mokiniai dalyvavo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos organizuotame piešinių konkurse Šv. Florijono dienai paminėti. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • E. Dirsytė, G. Kačerauskaitė (1 kl.) ir A. Kuperskytė (3 kl.) dalyvavo šv. Juozapo bažnyčioje žibintų parodoje, skirtoje šv. Martyno dienai paminėti. Mokytoja L. Samulevičienė.
 • Penki 5, 8, 9 ir 10 klasės mokiniai dalyvavo Kaune, S. Daukanto progimnazijoje organizuotame konkurse ,,Su atšvaitu saugus ir madingas“. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • L. Ivanauskaitė dalyvavo konkurse ,,Galim 2015“ Kėdainių kultūros centro salėje. Mokytoja R. Atkočiūnienė.

Mokinių pasiekimai 2014-2015 m. m.

Prizinės vietos
 • Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų merginų krepšinio 3x3 varžybose – II komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Rajono mokinių Olimpinio festivalio lengvosios atletikos rudens kroso varžybose – I komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Rajono mokinių Olimpinio festivalio lengvosios atletikos kroso estafečių varžybose – I komandinė vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • K. Kačerauskas, 4 kl., respublikinis rašinio konkursas ,,Laiškas mamai“ – III vietos laimėtojas. Mokytoja D. Mituzienė.
 • L. Konderauskaitė, 8 kl., tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso ,,Parašyk laišką, kokiame pasaulyje nori užaugti“ rajono etapo laureatė. Mokytoja K. Koreivienė.
Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose, konferencijose, konkursuose
 • Keturi 5 kl. mokiniai dalyvavo Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinėje mokykloje konferencijoje ,,Žemė mūsų rankose“. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • Devyni 4-10 klasių mokiniai dalyvavo vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis“. Mokytoja I. Kacevičienė.
 • Aštuoni 3-4 klasių mokiniai dalyvavo LR Seimo pirmininkės organizuojamame konkurse ,,Mano stebuklingos kalėdos“. Mokytojos R. Simokaitienė ir D. Mituzienė.
 • Šešiolika 7-8 klasių mokinių dalyvavo IT konkurse ,,Bebras“. Mokytojas R. Kriščiūnas.
 • Dešimt 5,7,8, 10 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos konkurse ,,Olimpis 2015“. Mokytoja K. Koreivienė.
Dalyvavimas Kėdainių ŠPT organizuotose dalykinėse olimpiadose, konkursuose
 • Du 4 kl. mokiniai dalyvavo matematikos olimpiadoje. Mokytoja D. Mituzienė.
 • K. Dirsytė, 10 kl., dalyvavo dailės olimpiadoje. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • L. Ivanauskaitė ( 5 kl.) dalyvavo meninio skaitymo konkurse. Mokytoja K. Koreivienė.
 • Du 8 kl. mokiniai dalyvavo  biologijos olimpiadoje. Mokytoja I. Pusvaškienė.
 • Trys 8 kl. mokiniai dalyvavo chemijos olimpiadoje. Mokytoja D. Cechanavičienė.
 • Aštuoni 5-6 klasių mokiniai dalyvavo kvadrato varžybose. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Dešimt 2-4 klasių mokinių dalyvavo kvadrato varžybose. Mokytoja G. Simokaitienė.
 • M. Patlaba, 1 kl., dalyvavo meninio skaitymo konkurse. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • Trys 3 kl. mokiniai dalyvavo dailaus rašto konkurse. Mokytoja G. Simokaitienė.
Dalyvavimas kituose renginiuose
 • Penki 8 klasės mokiniai dalyvavo Kėdainių visuomenės sveikatos biuro organizuotame protų mūšyje ,,Alkoholio žala“. Sveikatos priežiūros specialistė K. Bartašiūtė.
 • A. Jokubauskaitė ir D . Dirsytė dalyvavo mokyklos – darželio ,,Puriena“ organizuotame piešinių konkurse ,,Lietuvos vandens telkiniai“. Mokytoja G. Simokaitienė.
 • Keturi 3-4 kl. mokiniai dalyvavo Anykščių menų centro organizuotame piešinių konkurse ,,Mano angelas“. Mokytojos G. Simokaitienė ir D. Mituzienė.
 • Miegėnų pagrindinė mokykla 2014-2015 m. m. Kėdainių r. mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų varžybose užėmė IV vietą.

Mokinių pasiekimai 2013-2014 m. m. 

 • Rudens kroso varžybos, I vieta. Dalyvavo dvylika 5-10 kl. mokinių. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Kroso estafečių varžybose aštuoni 6-10 klasių mokiniai užėmė I vietą. Mokytojas V. Žičevičius.
 • 3x3 merginų krepšinio varžybos rajone, I vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • 3x3 merginų krepšinio zoninėse varžybose Molėtuose, I vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo  konkurse ,,Su knyga per gyvenimą“               L. Ivanauskaitė – II vietos, Džesika Dirsytė – III vietos laimėtojos. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • Taironas Dirsė, 10 kl. mokinys, tarptautinio moksleivių integruoto dailės ir technologijų konkurso ,,Skirtukas knygai“ skirto K. Donelaičio 300- ioms gimimo metinėms paminėti II vietos nugalėtojas. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • 10 klasės mokinys T. Dirsė – interneto svetainių kūrimo konkurso III vietos laimėtojas. Mokytojas R. Kriščiūnas.
 • 3x3 merginų krepšinio tarpzoninės varžybos, III vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Merginų tinklinio varžybos rajone, III vieta. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Šeši  5-7 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame internetiniame  lietuvių kalbos konkurse ,,Olimpis 2014“. 7 klasės mokiniai J. Ribakauskas ir S. Kuprys  apdovanoti III laipsnio diplomais, 6 kl. mokinė K. Zakarkaitė - II laipsnio diplomu. Mokytoja      K. Koreivienė.
 • Keturi 4 klasės mokiniai dalyvavo rajone  organizuotoje konferencijoje ,,Noriu ir galiu augti sveikas“. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai P. Mažeika ir L. Banevičius dalyvavo rajone skaitovų konkurse ,,Metų ratas“. Mokytoja R. Petrauskienė.
 • Penki priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir penki 3 klasės mokiniai dalyvavo rajone organizuotame konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Mokytojos A. Kuprienė ir D. Mituzienė.
 • Penki 9 klasės mokiniai dalyvavo rajone organizuotoje viktorinoje ,,Alkoholio žala“.  Mokinius ruošė K. Bartašiūtė, I. Kriščiūnienė.
 • 3-4 klasės mokiniai dalyvavo rajone kvadrato varžybose. Mokytoja R. Simokaitienė.
 • 5-6 klasės mokiniai dalyvavo rajone kvadrato varžybose. Mokytojas V. Žičevičius.
 • Keturi 9-10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame projekto ,,Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“ renginyje Kaune. Mokytoja I. Vaitkevičienė.
 • Trys 9 klasės mergaitės dalyvavo rajone chemijos olimpiadoje. Mokytoja D. Cechanavičienė.
 • Dovilė Dirsytė, 9 kl. mokinė, rajone dailės olimpiadoje užėmė III vietą. Mokytoja D. Galvanauskienė.
 • 4 kl. mokiniai L. Ivanauskaitė ir K. Svirskas dalyvavo rajone matematikos olimpiadoje. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • 2 kl. mokinys U. Makaravičius, trečiokai – K. Patlabaitė ir V. Vilkiūtė ir ketvirtokė L. Ivanauskaitė dalyvavo rajone lietuvių kalbos  diktanto ,,Rašau diktantą 2014“ konkurse. Mokytojos G. Simokaitienė, D. Mituzienė ir I. Bartkuvienė.
 • Penki šeštos klasės mokiniai dalyvavo rajone organizuotame protų mūšyje ,,Ką žinai apie užkrečiamas ligas?“. Mokinius rengė K. Bartašiūtė ir I. Kriščiūnienė.
 • Mokyklos pradinių klasių komanda (4 mokiniai iš kiekvienos klasės) dalyvavo zoniniame pradinių klasių mokinių konkurse ,,Šviesoforas“. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • 4 klasės mokiniai dalyvavo rajone XV respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje ,,Gamta ir mes“. Mokytoja I. Bartkuvienė.
 • Penki 2-3 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2014“. Mokinius ruošė G. Simokaitienė ir D. Mituzienė.
 • Keturi 7 ir 9 klasių mokiniai dalyvavo konkurse ,,Gamtos Kengūra 2014“. Mokytoja I. Pusvaškienė.
 • Šeštos klasės mokiniai ir penktokė A. Petkevičiūtė dalyvavo 10-me tarptautiniame informatikos ir IT konkurse ,,Bebras“. Mokytojas R. Kriščiūnas.