Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas

  • Žydra Misevičienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

  • Inga Kacevičienė, anglų kalbos mokytoja;
  • Rasa Petrauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė;
  • Daiva Galvanauskienė, dailės mokytoja-metodininkė;
  • Danguolė Mituzienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.