Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai veiklos tikslas - padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, tobulinti žinias, susijusias su darbo pasauliu,  padėti planuoti profesinę karjerą.
Uždaviniai:
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas bei specialybes, profesinės karjeros galimybes;
 • informuoti ir patarti dėl profilinio mokymosi, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų;
 • skatinti mokinius optimaliai panaudoti savo jėgas kvalifikacijai įgyti ir dirbti, padėti rinktis profesiją atsižvelgiant į individualias savybes, konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi, studijų, darbo galimybes.
Kokius gebėjimus turėtų įgyti mokiniai?
 • Savęs pažinimo;
 • Karjeros galimybių pažinimo;
 • Karjeros planavimo;
 • Karjeros įgyvendinimo.
Teikiamos paslaugos:
 • teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
 • veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
 • informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas bibliotekoje bei socialinio pedagogo kabinete.
Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:
 • Žydra Misevičienė – socialinė pedagogė, karjeros koordinatorė;
 • Daiva Galvanauskienė – dailės mokytoja metodininkė;
 • Vilija  Žičevičienė – rusų k. vresnioji mokytoja;
 • Inga Kacevičienė - anglų kalbos mokytoja.
Pagrindiniai dokumentai:
Filmukas apie karjeros planavimo žingsnius