Informacija apie darbuotojų atlyginimus

Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur.)
2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv.
    Vidutiniškai 1 etatui
Vadovai 1 2311 2311
Specialistai (nepedagoginiai darbuotojai) 1 1073 1073
Specialistai (pedagoginiai darbuotojai) 3 1271 1271
Kvalifikuoti darbuotojai 4 788 788
Nekvalifikuoti darbininkai 5 607 607
Mokytojai metodininkai 3 1459 1459
Vyresnieji mokytojai 12 1338 1338
Mokytojai 2 1282 1282