Mokyklos himnas

Priedainis

Mes – jėga,

Kai esame drauge.

Mums smagu

Būryje draugų. 

Mokykla,

Kokia tu nuostabi!

Tu lyg paukštė

Miegėnuos esi!

Kas dieną į mokyklą ateinu

Ir sutinku aš čia gerų draugų.

Kas dieną kažką naujo sužinau,

Aš augu ir stiprėju vis labiau.

Priedainis

Mokykloje mokintis šitaip gera,

Mokykloje dainuot ir šokt galiu.

Sparnus stiprius ji išaugina,

Kuriais pakilsiu aš virš debesų.

Priedainis

Tu mums esi lyg pasakų sala,

Čia visad būna nuotaika gera.

Tu mus visus į ateitį vedi,

Didžiuojamės tavim visi, visi.

Priedainis

 Mokyklos himnas skamba Mokslo ir žinių šventės ir kitų renginių metu.

Muziką sukūrė mokytoja Rita Atkočiūnienė, žodžius – Dovilė Dirsytė, Kamilė Dirsytė ir Raminta Ribikauskaitė