Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 30 – gruodžio 4 dienomis

Miegėnų pagrindinėje mokykloje lapkričio 30 – gruodžio 4 dienomis ugdymas 1–4 klasių mokiniams vyks kontaktiniu būdu (mokykloje), 5–10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį.

Ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Vaikų apsaugos priemonėmis rūpinsi tėvai (globėjai, rūpintojai).

https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-lapkricio-4-d

Laikykimės saugumo reikalavimų ir likime sveiki!

Mokyklos administracija