FILOSOFIJA

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Kinų patarlė)

VIZIJA

Patraukli, moderni, atvira vietos bendruomenei, išsiskirianti švietėjiška, kultūrine, sportine veikla pagrindinė mokykla, ugdanti kiekvieną mokinį, sėkmingai besiintegruojantį šiuolaikinėje visuomenėje.

MISIJA

Mokykla, kompetentingų mokytojų pagalba teikianti įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, neformalųjį švietimą, ugdanti pilietiškus, humaniškas vertybes puoselėjančius visuomenės narius, planuojančius asmeninį ir profesinį gyvenimą.