Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
Grupė bendrojo lavinimo mokykla.
Tipas pagrindinė mokykla.
Mokyklos pagrindinė paskirtis bendrosios paskirties mokykla.
Mokyklos kitos paskirtys intelekto sutrikimų turintiems skirtos mokyklos.
Identifikavimo kodas 191016524
Banko pavadinimas: AB "Swedbank"
Banko kodas: 73000
Mokymo kalba lietuvių kalba.
Mokymo formos dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
Direktorius Dalia Cechanavičienė

Subkategorijos